verlorenes handy orten fonic Android Iphone app spy voice here Computer spannung überwachen Handy link Android sms spionage Kindersicherung pc automatisch herunterfahren App eigenes handy orten Kindersicherung für das internet Phone spy app for iphone Smartphone Kindersicherung salfeld passwort Spy handy raumüberwachung Kindersicherung internet bund Spy app mspy Bluetooth spy Handy ortung mit gps App zur handy spionage link Handy abhören ohne app Spyware on an iphone 5s Android spy Altes handy als gps tracker here beste handy spionage software here mein handy orten o2 kindersicherung spy iphone site

Toodame

Olmereovee puhastamine

Septikuid kasutatakse mitmesugustes lokaalsetes kanalisatsioonisüsteemides osaliselt puhastatud, ilma hõljuvate osakesteta heitvee kogumiseks, setitamiseks ja järgnevaks väljaviimiseks lõplikuks puhastamiseks.

Heitvee majast välja viimiseks soovitatakse ühe perekonna kohta mahuga 2 m³ (kuni 4 inimest) või 3 m³ (4–7 inimest).

Kuivõrd puhastatud heitvee väljaviimine toimub vahetult pinnasesse, tuleb kohalikus omavalitsuses aegsasti välja uurida septiku paigaldamise võimalus. Juhul, kui septiku kasutamine ei ole võimalik, võime pakkuda Teile kanalisatsioonimahuteid või biopuhastussüsteeme Biopure.

Mugavus

Võimalus paigaldada aastaringselt. Väike kaal ja suurus. Autonoomsus.

Säästlikkus

Märkimisväärne vahendite- ja ajasääst võrreldes metallist ja betoonist mahutitega. Klaasplastist valmistatud toodete ekspluatatsiooniaeg – üle 30 aasta.

Tööpõhimõte

Aeglaselt voolav vesi vabaneb hõljuvatest osakestest ja läbides mahuti kambreid, filtreeritakse ja viiakse imb- või filterväljakule. Hõljuvad osakesed ja sade settivad septiku kambritesse, kus toimub anaeroobne ja mikrobioloogiline lagunemine.

Paigaldus

Septiku paigaldus teostatakse vastavalt horisontaalsete reservuaaride paigalduse juhendile, aga imbväljakute vastavalt imb- ja filtreerimisväljakute juhendile.

Teenuste kompleks

Pakume täielikku teenuste kompleksi — arvutused, projekteerimine, tootmine, komplekteerimine, kohale toimetamine, järelvalve, käivitus–häälestus ja hooldus. „Võtmed kätte“ lahendused.

Le point sur les actions de l'Assurance Maladie. Le montant de vos indemnités journalières peut être réduit en tout cialis 5mg cialis ou partie :Si votre arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifié. Si vous exercez une activité non autorisée par votre médecin.

Kas olete huvitatud või on küsimusi? Võtke ühendust!