verlorenes handy orten fonic Android Iphone app spy voice here Computer spannung überwachen Handy link Android sms spionage Kindersicherung pc automatisch herunterfahren App eigenes handy orten Kindersicherung für das internet Phone spy app for iphone Smartphone Kindersicherung salfeld passwort Spy handy raumüberwachung Kindersicherung internet bund Spy app mspy Bluetooth spy Handy ortung mit gps App zur handy spionage link Handy abhören ohne app Spyware on an iphone 5s Android spy Altes handy als gps tracker here beste handy spionage software here mein handy orten o2 kindersicherung spy iphone site

Toodame

Olmereovee puhastamine

Biopuhastusseadmeid Biopure kasutatakse elu- ja olmeruumide reo- ja heitvee puhastamiseks.

Vee puhastamine Biopure süsteemides toimub tänu mitmesuguste mikroorganismide elutegevusele puhastatavas vees, mis on rikastatud hapnikuga. Taoline veepuhastusmeetod on väga efektiivne ja annab vähemalt 95% puhastuse hõljuvate osakeste osas ja 97% puhastuse orgaaniliste ühendite osas.

Ühe perekonna reo- ja heitvee puhastamiseks soovitatakse kasutada Biopure 5 (kuni 5 inimest), Biopure 8 (kuni 8 inimest) ja Biopure 12 (kuni 12 inimest). Samuti on saadaval suured Biopure biopuhastussüsteemid kuni 50 kasutajale.

Väljuvee reovee puhastuse põhinäitajad:
Biopure-5…12
BHT7 <15 mg/l
95%+
Heljuvainesisaldus <15 mg/l
95%+
Üldfosforisisaldus <1,5 mg/l
91%+
Toote kataloog 253.54 kB, .pdf

Paigaldus

Lihtne ja kiire paigaldus aastaringselt mis tahes territooriumidele ja mis tahes temperatuuridel.

Hooldus

Ei nõua eribaktereid ega täitmisi. Puhastatakse 1 kord 12-18 kuu jooksul.

Universaalsus

Vastupidav tippvooluhulkadele, elektrikatkestustele ja ülekoormustele saabuvate heitveehulkade saastumistaseme osas.

Mugavus

Müravaba kompressori eemale paigaldus. Ei vaja juhtkilpi ega pidevat kontrolli.

Tööpõhimõte

Puhastusprotsessi viib läbi keerukas mikroorganismide kooslus, kus aeratsiooni tingimustes, ammutades veest saaste kujul toitaineid, vett puhastatakse. Tänu käesolevale tehnoloogiale, sisemiste kambrite proportsioonidele ja ülevoolude süsteemile ei vaja bioseptik Biopure täiendavaid baktereid ja pidevat hooldust.

Korpus

Biopure korpus on valmistatud suure tugevusega armeeritud klaasplastikus, mis võimaldab viia paigalduse läbi miinustemperatuuridel (ja mis samuti on polüpropüleeni ja polüetüleeniga võrreldes märgatavalt tugevam).

Teenuste kompleks

Pakume täielikku teenuste kompleksi – arvutused, projekteerimine, tootmine, komplekteerimine, kohale toimetamine, järelvalve, käivitus–häälestus ja hooldus. „Võtmed kätte“ lahendused.

Le point sur les actions de l'Assurance Maladie. Le montant de vos indemnités journalières peut être réduit en tout cialis 5mg cialis ou partie :Si votre arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifié. Si vous exercez une activité non autorisée par votre médecin.

Kas olete huvitatud või on küsimusi? Võtke ühendust!