Toodame

Pumplad

Purglaid kasutatakse lokaalsetest kanalisatsioonisüsteemidest saadud heitvete vastuvõtmiseks ja ühtsesse süsteemi suunamiseks.

Purglaid valmistatakse armeeritud klaasplastikust kogumismahutite baasil ja komplekteeritakse reeglina 1 ja 2 pumbaga, suurte osade eemaldamiseks mõeldud sõela, võrekorvi ja juhtautomaatikaga.

Purgla ülesandeks on samuti ühiskanalisatsiooni või reoveepuhastisse juhitava reovee reoainesisalduse ja vooluhulga ühtlustamine.

Pumbad ja seadmed

Kasutame purglates Abs, Grundfos, Wilo ja teiste tuntud tootjate pumpasid ja seadmeid. Kõik komplekteeritavad tooted on sertifitseeritud.

Paindlikkus

Võimalus projekteerimise ja tootmise käigus sisse viia individuaalseid muudatusi ja täiendusi.

Materjalid

Meie purglaid valmistatakse armeeritud klaasplastikust spetsiaalsetel kerimis- ja pihustusmasinatel (GFRP ja GFP). Kogu tootmisprotsessi kontrollivad kvalifitseeritud spetsialistid.

Automaatika

Pakume erineva varustusastmega purglade justimis- ka kontrollsüsteeme. Olemasolevatesse süsteemidesse integreerimine ja individuaalsete süsteemide välja töötamine.

Teenuste kompleks

Pakume täielikku teenuste kompleksi — arvutused, projekteerimine, tootmine, komplekteerimine, kohale toimetamine, järelvalve, käivitus–häälestus ja hooldus. „Võtmed kätte“ lahendused.

Kas olete huvitatud või on küsimusi? Võtke ühendust!