Toodame

Sadevee puhastussüsteemid

Õli-bensiinipüüdureid kasutatakse sadevete puhastamiseks õli- ja bensiiniosakestest enne nende saabumist ühtsesse kanalisatsioonisüsteemi. 2 klassi õli-bensiinipüüdurites toimub õli- ja bensiiniosakeste eraldamine raskusjõu ja erikaalu erinevuse mõjul.

Meie poolt toodetavad 2 klassi õli-bensiinipüüdurid vastavad Euroopa standardile EN 858 ja tagavad süsivesinike sisalduse puhastatud heitvees mitte üle 100 mg/l.

Vee puhastamine algab peale liiva ja muda kinni püüdmisest liiva-mudapüüduris, mis paigaldatakse enne 2 klassi õli-bensiinipüüdurit või on püüdurisse sisse ehitatud.

Sisseehitatud moodulid

Maksumuse minimeerimiseks väikese koormusega süsteemides pakume sisseehitatud liivapüüduritega õli-bensiiniseparaatoreid.

Paindlikkus

Võimalus projekteerimise ja tootmise käigus sisse viia individuaalseid muudatusi ja täiendusi.

Kontroll

Õigeaegseks hoolduseks on saadaval mitmesugused õli-bensiinipüüduri täituvuse kontrollsüsteemid — settetaseme, õli- ja naftasaaduste taseme kontroll.

Valik

Õli-bensiinipüüduri iseseisvaks valimiseks kasutage oli-bensiinipüüduri valimise juhendit.

Materjalid

Meie püüdureid valmistatakse armeeritud klaasplastikust (GFRP/GRP) spetsiaalsetel kerimis- ja pihustusmasinatel. Kogu tootmisprotsessi kontrollivad kvalifitseeritud spetsialistid.

Hooldus ja kontroll

Kliendi soovil paigaldatakse õli-bensiinipüüdurisse möödavoolusõlm, mis suure veehulga korral lahendab selle eemaldamise probleemi. Soovi korral komplekteerime püüdurid alarmseadega, mis annab heli- või valgussignaali.

Teenuste kompleks

Pakume täielikku teenuste kompleksi — arvutused, projekteerimine, tootmine, komplekteerimine, kohale toimetamine, järelvalve, käivitus–häälestus ja hooldus. „Võtmed kätte“ lahendused.

Kas olete huvitatud või on küsimusi? Võtke ühendust!